Eschenbach studio h mikroskop 3414

Prvi ureðaji nisu imali pravo mesto da budu kao novi, jer njihovo uveæanje istraživaèkog objekta nije bilo originalno, a akcija je bila zasnovana na upotrebi dnevne svetlosti. Moderne su vrlo jasne i korisne, ali se i dalje usavršavaju kako bi imale koristi od trenutnog alata.

Varikosette

Vrlo zanimljiva vrsta mikroskopa su tzv. Akustièni mikroskopi, èije se formiranje zasniva na upotrebi ultrazvuènih talasa, koji ne prelaze nekoliko gigaherca. Takav ureðaj predstavlja akustiène leæe, ureðaj za skeniranje i piezoelektrièni pretvaraè. Koristi se prvenstveno za traženje elastiènosti i viskoznosti æelija i za promatranje njihovih promjena.Sa promenom elektronski mikroskopi se koriste od strane nauènika za prouèavanje zgrada i stvari na atomskoj tabli. Oni koriste elektrone za hvatanje, dok se njihova rezolucija poveæava s razvojem energije elektrona. Koriste se do danas. Vrlo su jednostavni, pogotovo zbog jednostavne, velike funkcionalnosti. Zahvaljujuæi njima, važno je steæi veoma logiènu i taènu sliku, a onda se koriste u mnogim oblastima nauke i tehnologije. Izuzetno pravovremene informacije o ovim objektima, dakle, navode da sva ispitivanja koja se obavljaju uz njihovu pomoæ moraju biti izvršena u vakuumu. Svakako, nažalost, to je problematièno pitanje kada se radi o prouèavanju bioloških organizama.Drugi tip mikroskopa su operativni, koji se široko koriste u medicini za obavljanje aktivnosti i stilova u relativno niskim prostorima, a koriste se za kreiranje neurohirurških, stomatoloških i oftalmoloških postupaka. Upravo zahvaljujuæi ovim ureðajima možemo uživati u tako visokom napretku medicine koji može spasiti mnoge ljude i poboljšati udobnost života. Nekada su takva neinvazivna lijeèenja, kada su bila i posebno delikatna, bila teško napraviti, a sada je veæina njih normalna za mnoge od nas.